Field Fashion

Privacy

ALGEMEEN : Field Fashion International neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen, verstrekken, gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de geldende voorschriften.
Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

VERWERKING GEGEVENS : voor de verwerking van uw gegevens maken wij gebruik van de CRM tool van Otys Recruitment. Uw persoonlijke gegevens worden door hen dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij hun verwerking houdt Otys zich aan de eisen van de GDPR-wetgeving. Met Otys hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Field Fashion International verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten via de login van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
In beide gevallen geeft u toestemming om uw betreffende gegevens te verwerken.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam / geslacht / geboortedatum / geboorteplaats / adresgegevens / telefoonnummer / e-mailadres / overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

PERSOONSGEGEVENS : onderstaande kunt u een overzicht vinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.
- Wanneer u als KANDIDAAT een job zoekt :
° u support te verlenen bij het vinden van een passende job.
° met u te communiceren over vacatures en voortgang van de procedures.
° u gegevens te bezorgen aan werkgevers die een vacature hebben waarin u interesse heeft. Dit is wel gekoppeld aan uw toestemming hiervoor.
- Als WERKGEVER :
° wij gebruiken uw gegevens om u de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden.
° als werkgever ben u niet gemachtigd de verstrekte gegevens aan derden over te maken. In uitzonderlijke gevallen kan dit mits uitdrukkelijk akkoord van Field Fashion Int. en de desbetreffende kandidaat.

AANPASSEN persoonlijke gegevens :
- indien u persoonlijke gegevens in de database van Field Fashion Int. heeft ingebracht via login, kunt u ten allen tijde uw gegevens raadplegen, wijzigen en zelfs verwijderen.
- indien u zelf uw gegevens heeft verstrekt kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens,  sturen naar antwerpen@field-fashion.com
Het verzoek dient wel te zijn gedagtekend, ondertekend en vergezeld van een digitale scan van uw geldige identiteitskaart als bewijs van uw identiteit.

WIJZIGINGSBEVOEGDHEID :
Field Fashion International is gerechtigd dit privacy statemet te wijzigen door de gewijzigde versie op de website te plaatsen. Wij stellen u binnen een redelijke termijn in kennis van de relevante wijzigingen.

VRAGEN :
Voor al uw vragen, suggesties of klachten kunt u contact opnemen met Field Fashion International – Vijverlei 23 – 2900 Schoten / België, via email antwerpen@field-fashion.com .

Actuele events
Onze aankomende evenementen
Powered by Otys | Designed by PXL